A A

Category archive: agenda

Op zondag 21 november 2021 is er van 13.00 tot 18.00 uur open huis in het Gasthoes te Horst. Wij als KBO zullen ons hier ook presenteren zoals meer verenigingen die gebruik maken van het Gasthoes. Kom U ook ons bezoeken deze middag en en het prachtige gebouw bewonderen.

Maandelijks is er weer eetplein bij de Leste Geulde aan de Noord Singel in Horst. Onze leden kunnen hier komen eten en genieten van een drie gangen menu. Iedere maand probeert de kok Paul er iets moois en lekkers van te maken. Datums 2021 zijn : woensdag 10 november 2021. woensdag december 2021.

Op dinsdag 12 oktober 2021 werd onze verlate jaarvergadering gehouden in het vernieuwde Gasthoes. Het was een goede vergadering waar het jaarverslag in Corona tijd werd gepresenteerd en de cijfers van het afgelopen boekjaar 2020. Ook was onze pastoor /Deken Wilson Varela aanwezig om kennis te maken met onze leden. De regio Voorzitter Martien Wijnhoven…

Op maandag 8 november is er een bijeenkomst in het parochiezaaltje van de st Lambertus kerk te Horst. (ingang via de hellingbaan aan de zijde van de Hoofdstraat ) Wij kaarten Kruisjassen en Rikken. Bij voldoende deelnemers zou een competitie een mogelijkheid zijn. Maar ook andere kaarspellen zijn mogelijk, denk aan klaverjassen en jokeren. Wel…

Op dinsdag 21 december 2021 zal in het Gasthoes onze Kerstmiddag gehouden worden. Noteer deze datum alvast op Uw kalender. nadere informatie volgt nog.

OP dinsdag 9 november zal er een themamiddag zijn in het gasthoes. Aanvang is 14.00 uur in de grote zaal in het Gasthoes Horst Oud Horstenaar Jan Janssen zal een lezing geven over Horst na 1945. Wij gaan geen Hoge schoorstenen propageren in Horst na 1945 U bent van harte uitgenodigd voor deze themamiddag. Rond…

Kienen

Het kienen start weer op 20 oktober 2021 Om 13.30 uur in de zaal van ’t Gasthoes.

Voor de eerste fietstocht van dit jaar is het vertrek om 13.30 uur bij de letste Geulde. De fiets begeleiders willen jullie graag begroeten en zijn op tijd aanwezig.

Het bestuur is van mening dat weer verschillende activiteiten opgestart kunnen worden met in acht neming van de corona maatregelen.

Het Jeu de Boulen wordt weer met een beperkt aantal deelnemers opgepakt op onze nieuwe baan voor het ’t Gasthoes op ’t Gasthoesplein. We spelen op de volgende dagen: op maandag morgen van 9.30 tot 11.30 uur. en op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Contactpersoon Annie Weijs tel: 3986172.

MENU