A A

Overige activiteiten

Project 5 of 5

.

Zomeractiviteit op woensdagmiddag 28 aug. 2019
Er had zich het maximum aantal van ruim 200 leden aangemeld.
Deze middag was in het grote restaurant van Hotel Hegelsom en op het daarvoor liggende grasveld van PETC+.

Dit was eerder het terrein van PTC+ (een agrarisch praktijk- en trainingscentrum) in Hegelsom, vaak de“henneschoël” genoemd.

Het was deze middag echt zomer, stralend maar erg warm (rond de 30°).
Ruim voor half twee kwamen de deelnemers al massaal met fiets of auto aanzetten.
Na binnenkomst in de zaal werd er koffie met vlaai geserveerd.
Rond half twee opent de voorzitter de middag.
Eerst werd er nog een formeel punt behandeld namelijk de verkiezing van bestuurslid Hay Baeten tot bestuurslid. Zonder stemming gaan de leden onder luid applaus akkoord met deze benoeming.
Daarna stelt de voorzitter Jan Peeters van Vogelwerkgroep ’t Hökske voor. Deze groep is voor vanmiddag uitgenodigd om over haar activiteiten te vertellen.
De heer Peeters geeft aan graag op deze uitnodiging te zijn in gegaan. Hun groep wil in de toekomst meer naar buiten treden, ook om het belang van een goede vogelstand onder de aandacht te brengen. De ontwikkeling daarvan geeft belangrijke informatie over hoe het met de natuur gaat. De vogelstand wordt in kaart gebracht met behulp van vogeltellingen in de eigen omgeving maar vooral ook in de natuur (enkel belangrijke gebieden zijn Mariapeel, Schuitwater en langs de Maas (watervogels).
In een boeiend verhaal van wel ‘n uur en met de nodige humor vertelde Peeters alle mogelijke wetenswaardigheden over zijn werk en hobby. Onder dank van de voorzitter vertrok hij, nog iedereen uitnodigend om eens ’n keer met een vogeltelling mee te gaan (bijv. om 6 uur! in de morgen naar de Mariapeel).
Daarna na was het tijd om naar buiten te gaan. Er was genoeg mogelijkheid om in de schaduw te gaan zitten, onder parasol of boom. De heer Ed Crooymans zorgde voor de muzikale noot.
Dit ontspannende samenzijn was onder ’t genot van een drankje echt heel gezellig. Er hing een vrolijke sfeer en nieuwtjes en roddels werden druk gewisseld.
Rond 17:00 was het tijd voor het streekbuffet. Bij de KBO weten ze hoe je dit regelt. Zoals gebruikelijk weer zeer goed verzorgd met onder andere een super lekkere soep, warm vlees mét en een ijsje.
Vóór de afsluiting bedankte de voorzitter de heer Ad de Ponti, directeur voor de fijne ontvangst en Wiel Huijerjans voor het voortreffelijke buffet.
De heer de Ponti vroeg nog even het woord en dankte voor de mooie woorden en nodigde ons uit om bij een feest(je) ook eens aan Hotel Hegelsom te denken.
Voorzitter Frans dankte allen voor hun aanwezigheid maar in het bijzonder z’n medebestuursleden voor het vele gedane werk vóór en tijdens deze middag en wenste iedereen welthuis!

Jan Verheijen

6 mei 2013

MENU