A A

Jeu de Boules

Post 3 of 13

Het Jeu de Boulen wordt weer met een beperkt aantal deelnemers opgepakt op onze nieuwe baan voor het ’t Gasthoes op ’t Gasthoesplein. We spelen op de volgende dagen: op maandag morgen van 9.30 tot 11.30 uur. en op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Contactpersoon Annie Weijs tel: 3986172.

MENU