A A

Provinciaal nieuws

Voor vragen, hulp en advies … bel of mail de KBO!
De medewerkers van KBO Limburg in Roermond zijn elke dag bereikbaar om vragen van leden te beantwoorden. Ze komen binnen via de telefoon, de mail en ook nog steeds per post.
Een unieke service bieden de ouderenadviseurs. Goed opgeleide vrijwilligers van de KBO die thuis op verzoek komen kijken naar de woon- en leefsituatie, en mogelijke vragen bespreken. Denk daarbij aan zelfstandig wonen en leven, mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen, je veilig en prettig voelen in je eigen omgeving. De ouderenadviseur weet wat er binnen de gemeente speelt, kent de WMO en de beschikbare voorzieningen. Hij of zij kan als informeel cliëntondersteuner ook helpen bij het keukentafelgesprek. De adviseurs zijn te bereiken via de afdelingen.
Een andere service is de hulp bij het invullen van de jaarlijkse Belastingaangifte. De belastinginvullers van de KBO helpen u graag hierbij. Wilt u weten of er een invuller bij u in de buurt is, bel dan naar 0475-381740.
KBO-leden kunnen gebruik maken van een speciaal tarief voor de verplichte rijbewijskeuring voor 75-plussers. Bel voor een keuringsarts bij u in de buurt op werkdagen 0475-381740. Op vrijdagmiddag is KBO Limburg gesloten.

Het nummer voor Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBO-PCOB is 030 – 3400 655.
Bel dit nummer voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken.
Maandag t/m donderdag 10.00 – 13.00 uur Servicetelefoon
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Pensioentelefoon
Donderdag 13.00 – 15.00 uur Juristentelefoon

Adresgegevens KBO Limburg

Contactgegevens

Bezoekadres:   Steegstraat 5    6041  EA Roermond

Postadres:        Postbus 960     6040 AZ  Roermond

Tel. 0475-381740

Telefonisch bereikbaar maandag en dinsdag van 8.30 tot 16.30 uur, woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, donderdag van 8.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

info@kbolimburg.nl
www.kbolimburg.nl

Gemeenten moeten afspraken over huishoudelijke hulp verbeteren

05-11 Gemeenten moeten afspraken over huishoudelijke hulp verbeteren

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) deze maand krijgt waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor gemeenten die ‘resultaatgericht’ zorg en ondersteuning toekennen. Burgers die recht hebben op ondersteuning, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, moeten beter weten waar zij aan toe zijn. Fantastisch nieuws, vindt KBO-PCOB. Eindelijk helderheid!

Sommige gemeenten omschrijven het liefst in algemene termen hoeveel zorg of ondersteuning een aanvrager krijgt. Als het gaat om huishoudelijke hulp gebruiken gemeenten steeds vaker de omschrijving: ‘activiteiten voor een schoon en leefbaar huis.’ Gemeenten noemen dit ‘resultaatgericht indiceren’. Mensen moeten dan zelf onderhandelen met een zorgaanbieder over hoeveel uren hulp ze nodig hebben. Gemeenten gaan niet langer uit van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning, maar van de resultaatsverplichting: ‘een schoon huis.’ De CRvB keurt deze werkwijze nu af.

Gemeente bepaalt aantal uren

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van goed, onafhankelijk onderzoek dient de gemeente helder aan te geven op hoeveel uur ondersteuning iemand recht heeft, stelt de CRvB. Deze raad is de hoogste bestuursrechter.

Einde aan onzekerheid

KBO-PCOB vindt dit fantastisch nieuws voor veel thuiszorgcliënten. Eindelijk helderheid en een einde aan de onzekerheid. Cliënten zijn vaak ontevreden over de omschrijving in resultaten en bij ontevredenheid worden ze doorgestuurd van gemeente naar zorgaanbieder en weer terug. KBO-PCOB spreekt hier veel ontevreden mensen over. Wij verwachten dat het aantal processen over huishoudelijke hulp nu zal afnemen. Met deze uitspraak moeten gemeenten daadwerkelijk aan de slag

t

Collectieve zorgverzekering vanaf 2018 gelijk voor leden van KBO en PCOB

Goed nieuws. De collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis is vanaf 2018 voor KBO- en PCOB-leden gelijk. Dit betekent voor de 6.000 PCOB-verzekerden dat zij automatisch een hogere korting ontvangen op de basisverzekering en ook in aanmerking kunnen komen voor het gratis aanvullende KBO-pakket, met onder meer een vergoeding voor zes extra behandelingen fysiotherapie. In veel gevallen is dit nu via de PCOB twee of vier behandelingen.

Hoe gaat dit in zijn werk voor de huidige collectief verzekerde PCOB-leden?

De ruim 6.000 collectief verzekerde PCOB-leden zijn nu ook al verzekerd bij Zilveren Kruis, maar onder iets minder gunstige voorwaarden dan de KBO-leden. PCOB-verzekerden hoeven niets te doen om in aanmerking te komen voor deze betere voorwaarden. Op hun nieuwe polisblad dat medio november thuis in de bus – of mailbox – valt, worden die vanzelf meegenomen.

De 50.000 KBO-leden die reeds collectief verzekerd zijn, krijgen medio november natuurlijk ook hun nieuwe polis voor 2018 automatisch toegestuurd.

Hoe werkt dit voor leden die nog niet collectief verzekerd zijn via KBO-PCOB?

Instappen kan straks probleemloos. Zowel voor KBO- als PCOB-leden. Zodra rond 12 november 2017 de nieuwe premies van de zorgverzekeraars bekend zijn, is overstappen weer mogelijk. Dat overstappen naar het collectief van KBO-PCOB kan heel eenvoudig en gemakkelijk: via de telefoon, via internet of via een papieren formulier. In het Magazine van KBO-PCOB en op onze website leggen we binnenkort uit hoe dit in zijn werk gaat.

De collectieve zorgverzekering staat open voor mensen vanaf 50 jaar, mits lid van KBO of PCOB. Eventuele partners die zich ook via het collectief van KBO-PCOB willen verzekeren dienen eerst lid te worden alvorens ze in het collectief kunnen stappen.

Wat houdt de collectieve verzekering in?

Over de collectieve zorgverzekering heeft KBO-PCOB duidelijke afspraken gemaakt met Zilveren Kruis. Met deze partner werken we al meer dan tien jaar heel goed samen.

De korting op de basisverzekering bedraagt 8 procent. En de kortingen op alle aanvullende zorgpakketten en alle tandartsverzekeringen zijn minimaal 10 procent tot maximaal 25 procent. Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we dan al gauw over een besparing van ruim €150,- op jaarbasis. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar er is nog meer.

Een aanvullend pakket helemaal gratis

KBO- en PCOB-leden die naast de basisverzekering een aanvullende verzekering van minimaal een ster afsluiten, hebben recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met onder meer zes extra behandelingen fysiotherapie, extra hulp aan huis na ziekenhuisverblijf, extra hulp bij mantelzorg en een tegemoetkoming van €20,- in de contributie (lidmaatschap KBO of PCOB) tijdens het eerste verzekeringsjaar.

Mantelzorgregeling is verbeterd

De mantelzorgregeling 2018 is, mede op aandringen van KBO-PCOB, verbeterd ten opzichte van de mantelzorgregeling 2017. Het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke ondersteuning is namelijk per 2018 breder inzetbaar dan alleen voor vervangende mantelzorg. Dit biedt de mogelijkheid om het bedrag in te zetten voor de ondersteuning die nodig is om de mantelzorgtaak comfortabel te houden. Zoals tijdelijke professionele ondersteuning bij taken op het gebied van zorg, welzijn en financiën. Of vervangende mantelzorg bij tijdelijke afwezigheid van de mantelzorger. En ook instructies, cursussen en coachingsessies voor mantelzorgers vallen onder de regeling.

Wilt u eind november vrijblijvend een informatiepakket ontvangen? Stuur dan een e-mail met naam en adresgegevens naar secretariaat@kbo-pcob.nl o.v.v. ‘informatiepakket zorgverzekering’ of bel met 030- 3 400 600. We staan u graag te woord.

Terecht aandacht en geld voor wijkverpleging

26-7 Terecht aandacht en geld voor wijkverpleging

Op 5 juli debatteerde de Tweede Kamer over wijkverpleging. Kort daarvoor was extra geld toegezegd door het ministerie van Volksgezondheid. Tegelijkertijd kwam er een brandbrief over personeelstekorten. Beide zaken kregen, terecht, de aandacht. Maar KBO-PCOB herkende in het debat ook belangrijke punten die wij eerder hadden ingebracht.
Voorafgaand aan het debat had KBO-PCOB een brief gestuurd, samen met Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo. We drongen aan op voldoende, goede, passende en betaalbare wijkverpleging voor iedereen die het nodig heeft. Daar hoort ook keuzevrijheid bij, zodat senioren thuis zelf kunnen kiezen wie voor hen zorgt. Dit vond gehoor. GroenLinks stelde hier vragen over, en ook de PVV stelt dat patiënten geen keuzevrijheid hebben als het budgetplafond bereikt is. SP ging met name in op problematiek bij bepaalde zorgverzekeraars en zorgverleners.•Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer
KBO-PCOB is blij met het nieuws van het ministerie van VWS dat er 170 miljoen euro extra uitgetrokken wordt voor de wijkverpleging en de medisch specialistische zorg thuis. Vorige maand riep KBO-PCOB nog op om meer geld uit te trekken voor de wijkverpleging. Ook de Kamerleden bleken er blij mee, maar blijven kritisch op de besteding. Wordt er door zorgverzekeraars wel voldoende ingekocht, zo vroeg D66.
Onacceptabel Uit eerdere berichten bleek dat er in 300 miljoen op de plank blijft liggen. Zorgverzekeraars hebben het budget wijkverpleging niet opgemaakt. Directeur Manon Vanderkaa: “Dit is voor KBO-PCOB onacceptabel, zeker nu palliatieve zorg thuis soms niet geboden kan worden en ouderen niet kunnen sterven op de plek waar zij willen. Er moet meer aandacht komen voor de complexe zorg thuis en een passend tarief hiervoor.”
Personeelstekort Een overstijgend probleem vormt de arbeidsmarktproblematiek. V&VN trok hierover op 4 juli luidruchtig aan de bel. Vorig jaar was er al een tekort van 1000 wijkverpleegkundigen. De V&VN vreest dat we een kritieke periode in de zomer krijgen. KBO-PCOB herkent dit. Directeur Manon Vanderkaa: “Dit probleem vraagt om een lange termijn oplossing met een integrale en sector-overstijgende benadering en met aandacht voor zorg op afstand en zij-instromers.”

Goed nieuws: mantelzorgboete AOW’ers geschrapt

12-6 Goed nieuws: mantelzorgboete AOW’ers geschrapt

Op 1 juni werd bekend dat de kostendelersnorm (mantelzorgboete) voor AOW’ers niet wordt ingevoerd. KBO-PCOB is opgelucht. Directeur Manon Vanderkaa: “Het idee dat je mantelzorg bestraft met het korten van de uitkering is onrechtvaardig. We zijn blij dat ons verzet nu dit resultaat heeft.” KBO-PCOB ziet het wel als een tussenstation, want AOW-ers met een AIO-uitkering worden al getroffen door de norm.Wat is de kostendelersnorm precies? Alleenstaande AOW’ers hebben bij volledige AOW-opbouw recht op 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50% minimumloon (per persoon), omdat zij onder meer woonlasten kunnen delen. In het regeerakkoord van 2012 stond de bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande AOW’ers die samenwonen met een kind. Een boete op mantelzorg dus, concludeerden tegenstanders (waaronder de ouderenorganisaties) al snel. We bedongen samen met de politiek al uitstel. “Dat dit nu afstel wordt, is goed nieuws. Mantelzorg horen we te belonen, niet te beboeten”, aldus Vanderkaa.Succesvolle lobby
KBO-PCOB verzet zich al jaren tegen de mantelzorgboete. Dit is wat we onder meer deden:
•‘Schrap de mantelzorgboete voor iedereen’ We dienden samen met NOOM (Koepel oudere migranten) en vier andere organisaties een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens.
•We publiceerden, samen met anderen, een opinieartikel in De Volkskrant, ‘Stop definitief met de mantelzorgboete’
•We bestookten de Tweede en Eerste Kamer, samen met andere ouderenorganisaties, met oproepen om tégen de kostendelersnorm te stemmen en de knelpunten op te lossen.
•‘Mantelzorg blokkeert de solidariteit tussen de generaties’, lieten wij pers en politiek weten.
•We steunden als vereniging(en) actief de petitie van Johnny Rijks, zelf mantelzorger van zijn vader, om de boete af te schaffen.
•We spraken met de gezamenlijke ouderenorganisaties doorlopend met de bewindspersonen SZW, minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma, over koopkrachtontwikkeling van senioren en pleitten daarbij voor het schrappen van de voorgenomen maatregel.
•We steunden moties van partijen (onder meer SP en 50PLUS) om de mantelzorgboete te schrappen.Schrap mantelzorgboete nu voor álle AOW’ers
Bij de blijdschap over het resultaat, vergeten we niet dat een specifieke groep AOW’ers, met een AIO-uitkering, de boete al sinds 2015 moeten betalen. Het gaat naar schatting om 42.000 gezinnen. Kinderen die bij hun ouders gaan inwonen om voor hen te zorgen, krijgen nu al honderden euro’s minder. En dat geldt ook voor ouderen die AIO ontvangen. De AIO is aanvullende bijstand voor AOW-ers die minder ontvangen dan het sociaal minimum. In de praktijk zijn dit grotendeels migrantenouderen. Hoe meer personen op hetzelfde adres, hoe lager de AIO-aanvulling (en die is al geen vetpot).“Samen met NOOM, netwerk van groepen oudere migranten, pleiten we nu voor het schrappen van de mantelzorgboete voor iedereen. De kostendelersnorm is een straf op zorgzaamheid. Terwijl die gezinnen precies doen wat de politiek en zij zelf willen: voor elkaar zorgen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarom is onze boodschap aan Den Haag: schrap ook de kostendelersnorm voor AOW’ers met een AIO-aanvulling”, aldus Manon Vanderkaa.

KBO LIMBURG

Feiten en cijfers

► KBO Limburg heeft ruim 38.500 leden, die zijn ingedeeld in 135 afdelingen.
► De afdelingen zijn gebundeld in zes regio’s.
► Wij behartigen uw belangen op velerlei terreinen. Zo’n 1.000 kaderleden zijn actief op het gebied van de
belangenbehartiging.
► In de KBO zijn 3.000 vrijwilligers actief.
► Jaarlijks nemen duizenden leden deel aan activiteiten.
► U ontvangt vier keer per jaar de Nestorkatern in de Nestor
► Tien keer per jaar ontvangt u het ledenmagazine Nestor.
► KBO Limburg werkt samen met andere ouderenorganisaties en patiënten- en cliëntenorganisaties in Limburg.

Ledenservice

Wij zijn u graag van dienst! Aan leden van  KBO Limburg bieden wij service op allerlei terreinen.

Bij KBO Limburg zijn ouderenadviseurs actief, die u thuis, in uw eigen omgeving, kunnen informeren en adviseren over uiteenlopende zaken. Heeft u behoefte aan hulp bij het doen van uw belastingaangifte? Of bent u op zoek naar een arts voor de rijbewijskeuring 75-plus? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.
Bij de Unie KBO zitten de mensen van de servicetelefoon dagelijks voor u klaar om uw vragen over o.a. wonen, zorg, welzijn en recht te beantwoorden.

Graag vertellen wij u meer over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen

Contactgegevens:

KBO Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Tel. 0475-381740
e-mail: info@kbolimburg.nl

MENU