OVER ONS

Welkom bij KBO Horst

De KBO Horst is een vereniging voor ouderen vanaf 55 jaar uit de plaats Horst. In de Gemeente Horst aan de Maas heeft elke kern / dorp een eigen KBO of ouderen vereniging.

KBO Horst is een vereniging met ruim 1000 leden.

Bijna dagelijks vinden er activiteiten plaats waaraan veel  leden deelnemen.

De activiteiten hebben tot doel de ouderen in onze gemeenschap te voorzien van sociale contacten, vrije tijdsbesteding, actief houden van lichaam en geest.

De KBO is ook een vereniging waar het gaat om gezelligheid, het thuis voelen bij. Vandaar dat er activiteiten plaatsvinden op allerlei terrein. Zo is er voor ieder iets, zowel voor de jongere ouderen als voor de oudere.

 

KBO STERK VOOR ALLE SENIOREN

Afgelopen jaren is er vaak en veel gesproken over de toekomst van de KBO. Rode draad: hoe kunnen we de KBO hernieuwd op de kaart zetten? Duidelijk is dat de KBO meer en beter zichtbaar moet zijn in onze samenleving. Niet voor niets is onze de slogan: KBO sterk in Limburg. Daarmee zeggen we niets teveel. De KBO zit vertakt in bijna alle steden en dorpen en heeft een stevige positie bij provincie en gemeenten. Terecht, want wij vertegenwoordigen alleen al qua leden 35.000 senioren in Limburg en we staan voor alle senioren en dat zijn er in Limburg heel veel!
Het begin is gemaakt met o.a. een nieuwe website, een nieuw blad, en een nieuw logo, ook voor de afdelingen. Maar wat kunnen senioren nog meer verwachten? KBO Limburg gaat stevig investeren in scholing en deskundigheid, met name aan de basis, bij de afdelingen. Meer inhoudelijke activiteiten aanbieden, aansprekende projecten opzetten, waar ook de jonge senior graag mee in wil stappen. We willen ook onderzoek doen naar de behoeften van jonge senioren, want die hebben we onvoldoende in beeld. En we denken na over een flexibel lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een bepaald project. Daarmee kan iemand kennismaken met de KBO. We kunnen dan laten zien wie we zijn en wat we doen met als uiteindelijk doel die jonge senior over de streep te trekken om echt lid te worden van de KBO.