Kaarten

Wilt u graag mee kaarten op donderdag middag 

Waar In het Gasthoes in de Herberg boven

 13.30 uur tot max 17.00 uur,

vragen  bij Piet Verhaegh  077 3985278. 

Email adres: p.j.verhaegh@xs4all.nl